Rehabilitacja dzieci drukuj

W Naszym Orodku funkcjonuje Oddzia Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Oddzia realizuje wielospecjalistyczn, kompleksowa rehabilitacje dzieci zagroonych nieprawidowym rozwojem psychomotorycznym (gwnie z grupy wysokiego ryzyka ciowo ? porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Dzieci przyjmowane s na podstawie skierowania lekarzy z poradni specjalistycznych:

  • neonatologicznej;
  • rehabilitacyjnej;
  • ortopedii i traumatologii narzdu ruchu;
  • neurologicznej;
  • reumatologicznej;
  • chirurgii dziecicej.

Oferujemy opiek lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa,pedagoga specjalnego, terapeuty zajciowego oraz zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Do pobrania:

  1. Szczegowe informacje81.62 Kb
  2. Skierowanie do orodka/na dzienny oddzia rehabilitacji28.50 Kb