drukuj

Szanowni Pastwo,

Uprzejmie informujemy, e od dnia 1 stycznia 2011 roku rozpoczyna dziaalno nasza nowa filia mieszczca si w Powiatowym Orodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Paac" w Przeazach Sp. z o.o (wojewdztwo lubuskie).

Oferujemy moliwo skorzystanie z ambulatoryjnej formy rehabilitacji w zakresie:

- oddziau dziennego rehabilitacji oglnoustrojowej;

- gabinetu fizjoterapii.

Orodek/ oddzia dzienny rehabilitacji oglnoustrojowej wiadczy usugi w zakresie kompleksowej rehabilitacji wielonarzdowej, ze szczeglnym uwzgldnieniem rehabilitacji ze wskaza ortopedycznych (po urazach, zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorze przewlekych).

wiadczenia s realizowane bezpatnie dla osb ubezpieczonych w NFZ.

Istnieje moliwo zakwaterowanie i wyywienia pacjenta (odpatnie) i pobierania widcze w ramach skierowania (w ramach ubezpieczenia w NFZ) na czas realizacji skierowania.

Nasze wiadczenia skierowane s zwaszcza dla osb z:

- poraeniami i niedowadami bdcymi skutkami uszkodze ukadu nerwowego o rnej etiologii;

- wymagajcych usprawniania po dugotrwaym unieruchomieniu, czynnociowym leczeniu urazw i rozlegych korekcji;

- chorobami demienilizacyjnymi OUN;

- chorobami tkanki chrzstnej;

- wadami rozwojowymi;

- zespoami blowymi krgosupa, w tym po leczeniu operacyjnym;

- protezami wymagajcymi usprawniania;

- chorobami przecieniowymi narzdu ruchu;

- stanami po udarze mzgu;

- stanami po zabiegach neurologicznych w przypadku nowotworw;

- stanach po amputacji piersi;

- chorobami drg oddechowych.

Skierowanie na rehabilitacje oglnoustrojow moe zosta wystawione przez lekarza oddziau :

- urazowo- ortopedycznego;

- chirurgicznego;

- neurochirurgicznego;

- reumatologicznego;

- chorb wewntrznych;

- onkologicznego;

- rehabilitacji oglnoustrojowej, neurologicznej, pulmunologicznej;

- ginekologicznego lub

- lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrze schorze przewlekych